Polish Czech English French German Russian Slovak

Program Gospodarki Niskoemisyjnej (8)

 Podczas XXXIV posiedzenia Rady Miejskiej w Szczyrku, w dniu 29 listopada 2016 r. został uchwalony "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczyrk".

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument strategiczny, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Jego zadaniem jest podniesienie efektywności energetycznej, zwiększenie poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu.

Treść Obwieszczenia, projekt "Planu Gospodarki Nieskoemisyjnej dla Gminy Szczyrk" oraz niezbędne uzgodnienia w załączeniu.

Chcieliśmy poinformować Państwa, że Gmina Szczyrk pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczyrk“ w formie dotacji w kwocie 24 600,00 PLN, co stanowi 80% kosztu całego zadania.

Przypominamy, że do dnia 29.04.br można składać ankiety w ramach opracowywanego przez Gminę Szczyrk Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN).

Ankiety zostały do Państwa dostarczone bezpośrednio do domu, są również dostępne w Urzędzie Miejskim (pokój nr 27) oraz na stronie internetowej Urzędu, w zakładce Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: http://www.um.szczyrk.pl/urzad-miejski/ochrona-srodowiska/program-gospodarki-niskoemisyjnej

Wypełnione ankiety można dostarczyć w następujący sposób :

PGN to dokument, który pozwoli Gminie Szczyrk pozyskiwać środki Unii Europejskiej w okresie programowania 2014-2020 na działania związane z energetyką, ochroną powietrza i odnawialnymi źródłami energii.

W przypadku pytań i wątpliwości przy wypełnianiu Ankiety prosimy o kontakt z Panią Agnieszką Chylak Eko – Team Konsulting, tel. 513 100 869, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Serdecznie Państwa zachęcamy do wypełnienia Ankiety.

Mieszkańcom którzy już złożyli wypełnione Ankiety dziękujemy za pomoc w opracowaniu Planu.

Spotkanie informacyjno – konsultacyjne

W związku z opracowywaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczyrk zapraszamy mieszkańców oraz przedsiębiorców na spotkania informacyjno – konsultacyjne poświęcone ogólnej informacji dotyczącej Planu oraz pomocy w wypełnieniu otrzymanych drogą pocztową ankiet.

Spotkania odbędą się:

  • w ZSPiG nr 1 w dniu 12 kwietnia br.
  • w ZSPiG nr 2 w dniu 19 kwietnia br.

Spotkanie poprowadzi przedstawiciel firmy opracowującej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Eko – Team Konsulting z Bielska – Białej oraz przedstawiciele Urzędu Miasta.

Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu, jak również do wypełnienia i odesłania ankiety do dnia 29 kwietnia br.

Szczegółowe informacje dotyczące Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz formularz ankiety, sposób jej dostarczenia znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczyrku: www.um.szczyrk.pl, w zakładce Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.

Zapraszamy serdecznie.

Jednym z kluczowych etapów w trakcie opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczyrk(PGN) jest zebranie poprzez ankiety, podstawowych danych budowlano-energetycznych oraz planowanych zamierzeń inwestycyjnych dotyczących budynków jednorodzinnych, użyteczności publicznej, wspólnot mieszkaniowych, jak również danych z transportu, przemysłu i usług.

Zebranie danych ze wszystkich sektorów pozwoli na rzetelną inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych na obszarze całej gminy.

Ankiety zostaną dostarczone mieszkańcom i przedsiębiorcom drogą pocztową, jak również dostępne są poniżej.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą do Państwa o wypełnienie załączonej ankiety i złożenie jej do dnia 29 kwietnia 2016 r.

Wypełnione ankiety dostarczyć można w następujący sposób :

  • złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyrku, na Dzienniku Podawczym, parter, pok.11,
  • przesłać e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,
  • przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Szczyrku (ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk),
  • przesłać pocztą na adres Eko – Team Konsulting (ul. Spokojna 3, 43-330 Hecznarowice).

BARDZO WAŻNE jest, by wszystkie podmioty, które planują w przyszłości działania niskoemisyjne (szczególnie w kontekście wykorzystania funduszy unijnych 2014-2020) były ujęte w gminnym Planie Gospodarki Niskoemisyjnej.

Można tego dokonać właśnie wypełniając właściwą ankietę.

Przekazane dane nie będą udostępniane publicznie. Wykorzystane zostaną tylko na potrzeby przeprowadzenia analizy i opracowania wniosków niezbędnych do wykonania PGN, a także określenia potrzeb Gminy i szacunkowych kosztów przedsięwzięć.

Serdecznie Państwu dziękujemy za pomoc w opracowaniu Planu.

W przypadku pytań i wątpliwości przy wypełnianiu Ankiety prosimy o kontakt z Panią Agnieszką Chylak Eko – Team Konsulting,

tel. 513 100 869, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Przystąpiono do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczyrk (PGN). Dokument ten wyznacza kierunki rozwoju Gminy na lata 2016-2020 związane  z gospodarką energetyczną i ograniczeniem emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gmina Szczyrk uzyska dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wykonawcą opracowania jest firma Eko – Team Konsulting z Bielska – Białej.

PGN to dokument, który pozwoli Gminie Szczyrk pozyskiwać środki Unii Europejskiej w okresie programowania 2014-2020 na działania związane z energetyką, ochroną powietrza i odnawialnymi źródłami energii.

Celemw drażania Planu jest poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców Gminy Szczyrk poprzez kontynuację rozpoczętych działań w zakresie m.in. ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo–gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania gminy.

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby Gminy Szczyrk w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków,mieszkańcy oraz przedsiębiorcy otrzymają ankietę z prośbą o jej wypełnienie i przekazanie, niezależnie od chęci uczestnictwa w przyszłych potencjalnych Programach wdrażanych przez Gminę.

Jednocześnie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczyrku w zakładce Ochrona Środowiska utworzona została specjalna zakładka „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej”.

Umieszczane będą na niej na bieżąco szczegółowe informacje dotyczące opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, w tym ankiety w wersji elektronicznej, adresowane do mieszkańców (właścicieli budynków jednorodzinnych) i przedsiębiorców z Gminy Szczyrk.

Wypełnienie ankiety nie będzie żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, natomiast stanowi ważną informację dla nas o możliwościach dalszej poprawy jakości powietrza w Gminie Szczyrk.

Dodatkowo planowane jest zorganizowanie spotkania informacyjnego mającego na celu przybliżenie powyższej tematyki, jak również konsultacji mających na celu pomocw wypełnieniu ankiety. O szczegółach poinformujemy Państwa  w najbliższym czasie.

 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki