Polish Czech English French German Russian Slovak

Konkurs ofert (14)

Urząd Miejski w Szczyrku informuje, iż ogłoszono otwarty konkurs ofert na na zadania publiczne Gminy Szczyrk w zakresie: ochrony i promocji zdrowia profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowychw 2016r. 

Pełna treść ogłoszenia dostępna w załącznikach.

Urząd Miejski w Szczyrku informuje, iż ogłoszono otwarty konkurs ofert na na zadania publiczne Gminy Szczyrk w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz krajoznawstwa i turystyki w 2016r.

Pełna treść ogłoszenia dostępna w załącznikach.

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szczyrk w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz krajoznawstwa i turystyki w 2015r. Na realizację zadań w 2015r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przenaczono środki finansowe w wysokości 32.864 zł. natomiast w zakresie krajoznawstwa i turystyki przenaczono środki finansowe w wysokości 16.200 zł. Poniżej informacja o przyznanych dotacjach na realizację poszczególnych zadań:

 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki