Polish Czech English French German Russian Slovak
środa, 18 listopad 2015 13:11

Zakończenie konsultacji społecznych projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016r.

Napisane przez 

W dniach od 6 listopada 2015r. do 16 listopada 2015r. odbyły się konsultacje społeczne projektu „Programu współpracy Miasta Szczyrk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016r.”

Konsultacje prowadzone były w formie umieszczenia projektu programu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego – www.um.szczyrk.pl w zakładce: organizacje pozarządowe, a także w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.szczyrk.pl w zakładce prawo loklane/sposoby ustalania prawa/konsultacje społeczne. W toku przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu nie wpłynęła żadana uwaga i propozycja do projektu Programu.

Czytany 692 razy Ostatnio zmieniany środa, 18 listopad 2015 13:20
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki