Polish Czech English French German Russian Slovak
poniedziałek, 21 listopad 2016 14:04

Zakończenie konsultacji społecznych projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2017-2018

Napisane przez 

W dniach od 2.11.2016r. do 16.11.2016r. odbyły się konsultacje społeczne projektu „Programu współpracy Miasta Szczyrk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w latach 2017-2018.”

Konsultacje prowadzone były w formie umieszczenia projektu programu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego – www.um.szczyrk.pl w zakładce: organizacje pozarządowe,a także w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.szczyrk.pl w zakładce prawo loklane/sposoby ustalania prawa/konsultacje społeczne. W toku przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu nie wpłynęła żadana uwaga i propozycja do projektu Programu.

Czytany 458 razy
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki