Oświata (29)

Uchwała Nr XXXVI/216/2017 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 31.01.2017r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Szczyrk dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szczyrk przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

Uchwała Nr XXXVIII/228/2017 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 28 marca 2017r. w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016r.– Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.

Informujemy, iż dnia 21 marca 2017r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVI/214/2017 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 31.01.2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Szczyrk oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z projektem uchwały i złożenia ewentualnych uwag na załączonym formularzu do dnia 24 marca 2017r. do godz. 14.00.

Informujemy, iż dnia 21 marca 2017r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Szczyrk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

Zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z projektem uchwały i złożenia ewentualnych uwag na załączonym formularzu do dnia 24 marca 2017r. do godz. 14.00.

Informujemy, iż dnia 21 marca 2017r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016r.– Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.

Zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z projektem uchwały i złożenia ewentualnych uwag na załączonym formularzu do dnia 24 marca 2017r. do godz. 14.00.

Burmistrz Miasta Szczyrk, Dyrekcja ZSPiG Nr 1 w Szczyrku oraz Pedagog szkolny serdecznie zapraszają uczniów, nauczycieli i rodziców na:

IX Giełdę Szkół Ponadgimnazjalnych, która odbędzie się dnia 17 marca 2017r., w godz. od 9.00-11.15, w budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 1 w Szczyrku, przy ul. Szkolnej 9.

Giełda, skierowana głównie do uczniów klas III gimnazjum będzie promowała ofertę edukacyjną głównie szkół powiatu bielskiego. Promotorzy udzielą rzetelnych informacji o przedmiotach wiodących, profilach, kierunkach kształcenia i zawodach w poszczególnych typach szkół. Poradą służyć będzie 2 doradców zawodowych z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Bielsku- Białej.

Liczymy, że i w tym roku nasza inicjatywa spotka się z przychylnością i dużym zainteresowaniem. Serdecznie zapraszamy do naszego miasta wszystkich, którzy stawiają na przyszłość młodego pokolenia.

Urząd Miejski w Szczyrku informuje o terminach postępowania rekrutacyjnego, a także o terminach składania dokumentów do Przedszkola Publicznego w Szczyrku na rok szkolny 2017/2018.

Dodatkowe informacje oraz druki wniosków można uzyskać w sekretariacie Przedszkola Publicznego w Szczyrku, ul. Górska 104.

poniedziałek, 16 styczeń 2017 14:20

Konsultacje społeczne projektu uchwały

Napisane przez

w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Szczyrk dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szczyrk przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

piątek, 13 styczeń 2017 11:25

Konsultacje społeczne projektu uchwały

Napisane przez

w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Szczyrk oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Strona 1 z 3