Sport i turystyka (4)

Urząd Miejski w Szczyrku informuje, iż na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XI/36/2011 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym, Burmistrz Miasta Szczyrk wyznaczył termin składania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów w 2017r.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szczyrku w zaklejonej kopercie z napisem „Burmistrz Miasta Szczyrk” z dopiskiem ”nagroda sportowa” lub „wyróżnienie sportowe” w terminie do dnia 28 kwietnia 2017r. Druk wniosku można otrzymać w biurze nr 28 Urzędu Miejskiego w Szczyrku lub pobrać ze strony internetowej Miasta Szczyrk www.um.szczyrk.pl.

Informacja Burmistrza Miasta Szczyrk o wyznaczeniu terminu składania wniosków na nagrody i wyróżnienia sportowe w 2016 r.

dla zawodników i trenerów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym

Działając na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XI/36/2011 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym

wyznaczam termin składania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów do dnia 5 maja 2016r.

 Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szczyrku w zaklejonej kopercie z napisem „Burmistrz Miasta Szczyrk” z dopiskiem ”nagroda sportowa” lub „wyróżnienie sportowe”.

Niezbędny do złożenia druk wniosku można otrzymać w biurze nr 28 Urzędu Miejskiego w Szczyrku lub pobrać ze strony internetowej Miasta Szczyrk www.um.szczyrk.pl.

 Załączniki:

-  Uchwała Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XI/36/2011 z dnia 31 maja 2011 r.

- Wniosek o przyznanie nagrody sportowej

Informacja dotycząca dokonania wpisu do ewidencji innych obiektów, w których są prowadzone usługi hotelarskie na terenie Gminy Szczyrk. W załączeniu:

  1. Informacja - ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Miasta Szczyrk 
  2. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów
  3. Karta informacyjna o obiekcie
  4. Zawiadomienie o zakończeniu usług
  5. Zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji innych obiektów
  6. Regulamin wydawania i używania tabliczek „Pokoje gościnne”
  7. Załącznik Nr 7 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r.  w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. z 2006r. Nr 22, poz. 169 ze zm) określający minimalne wymagania, co do wyposażenia dla innych obiektów, w których sa świadczone usługi hotelarskie.
  8. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Miasta Szczyrk.

Informacja
Burmistrza Miasta Szczyrk

o wyznaczeniu terminu składania wniosków na nagrody i wyróżnienia sportowe w 2015 r.

dla zawodników i trenerów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym

 

   Działając na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XI/36/2011 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym

wyznaczam termin składania wniosków o przyznanienagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów do dnia 30 kwietnia 2015r.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szczyrku w zaklejonej kopercie z napisem „Burmistrz Miasta Szczyrk” z dopiskiem ”nagroda sportowa” lub „wyróżnienie sportowe”.

Niezbędny do złożenia druk wniosku można otrzymać w biurze nr 28 Urzędu Miejskiego w Szczyrku lub pobrać ze strony internetowej Miasta Szczyrk www.um.szczyrk.pl.

Załączniki:

-  Uchwała Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XI/36/2011 z dnia 31 maja 2011 r.

- Wniosek o przyznanie nagrody sportowej