piątek, 15 kwiecień 2016 12:12

Termin składania wniosków o nagrody i wyróżnienia sportowe w 2016r.

Napisane przez 

Informacja Burmistrza Miasta Szczyrk o wyznaczeniu terminu składania wniosków na nagrody i wyróżnienia sportowe w 2016 r.

dla zawodników i trenerów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym

Działając na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XI/36/2011 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym

wyznaczam termin składania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów do dnia 5 maja 2016r.

 Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szczyrku w zaklejonej kopercie z napisem „Burmistrz Miasta Szczyrk” z dopiskiem ”nagroda sportowa” lub „wyróżnienie sportowe”.

Niezbędny do złożenia druk wniosku można otrzymać w biurze nr 28 Urzędu Miejskiego w Szczyrku lub pobrać ze strony internetowej Miasta Szczyrk www.um.szczyrk.pl.

 Załączniki:

-  Uchwała Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XI/36/2011 z dnia 31 maja 2011 r.

- Wniosek o przyznanie nagrody sportowej

Czytany 611 razy Ostatnio zmieniany piątek, 15 kwiecień 2016 12:16