środa, 29 marzec 2017 08:12

Informacja o wyznaczeniu terminu składania wniosków na nagrody i wyróżnienia sportowe w 2017 r. dla zawodników i trenerów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym

Napisane przez 

Urząd Miejski w Szczyrku informuje, iż na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XI/36/2011 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym, Burmistrz Miasta Szczyrk wyznaczył termin składania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów w 2017r.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szczyrku w zaklejonej kopercie z napisem „Burmistrz Miasta Szczyrk” z dopiskiem ”nagroda sportowa” lub „wyróżnienie sportowe” w terminie do dnia 28 kwietnia 2017r. Druk wniosku można otrzymać w biurze nr 28 Urzędu Miejskiego w Szczyrku lub pobrać ze strony internetowej Miasta Szczyrk www.um.szczyrk.pl.

Czytany 314 razy Ostatnio zmieniany środa, 29 marzec 2017 13:22