czwartek, 10 lipiec 2014 09:57

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PRZYJĘTA

Napisane przez 

Podczas LIX posiedzenia Rady Miejskiej w dn. 24.06.2014 r. jednogłośnie uchwalono Strategię Rozwoju Miasta Szczyrk na lata 2014-2022.

Strategia rozwoju jest podstawową deklaracją samorządu, w której sformułowane zostały kluczowe kierunki rozwoju miasta. Wizja Szczyrku zawarta w niniejszym dokumencie jest efektem połączenia badań społecznych oraz prac warsztatowych i eksperckich, w trakcie których wypracowano trzy podstawowe cele rozwojowe naszego miasta na najbliższe lata:

Cel Strategiczny 1.: Silna pozycja konkurencyjna Szczyrku na międzynarodowym rynku turystycznym budowana w oparciu o nowoczesne produkty turystyczne kreowane w ramach harmonijnego współdziałania samorządu, przedsiębiorców, organizacji prywatnych i mieszkańców.

Cel strategiczny 2.: Zachowanie zasobów ekologicznych oraz efektywne wykorzystanie unikatowych walorów przyrodniczych na rzecz rozwoju turystyki.

Zapewnienie dogodnych warunków życia i pobytu w Szczyrku w oparciu o wysoką jakość środowiska naturalnego.

Cel strategiczny 3.: Rozwój systemu usług publicznych zapewniających najwyższy standard życia oraz komfortowe warunki korzystania z oferty turystycznej, w szczególności w zakresie poprawy wydajności lokalnego układu komunikacyjnego.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu.

Czytany 1583 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 10 lipiec 2014 10:33