Ważne sprawy (53)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczyrku informuje o terminie składania wniosków o nadania tytułu „SZCZYRKOWIANIN ROKUdo dnia 30 kwietnia 2015 r. 

Podczas sesji Rady Miejskiej w Szczyrku w dniu 30 września 2014r. podjęte zostały uchwały wprowadzające zmiany w systemie gospodarki odpadami obowiązującym na terenie gminy Szczyrk obowiązujące od 1 stycznia 2015 r.

 

W załączeniu harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Szczyrk na rok 2015.

Informujemy, że od  dnia 28 października 2014r. trwają konsultacje społeczne projektu "Programu współpracy Miasta Szczyrk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015r." Zachęcamy wszystkich mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art.3 ust.3 w/w ustawy do zapoznania się z projektem Programu i złożenia ewentualnych uwag na załączonym formularzu do dnia 10 listopada 2014r.

Urząd Miejski w Szczyrku informuje, że Politechnika Śląska Wydział Transportu wykonuje na zlecenie Urzędu Miasta w Bielsku – Białej – Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej opracowanie pn. „Zintegrowany System Zarządzania Transportem na obszarze miasta Bielska-Białej, etap I – wykonanie Modelu Ruchu dla Miasta Bielsko-Biała”.

Szczegółowe informacje pod linkiem: http://um.szczyrk.pl/aktualnosci/item/668-badanie-zachowan-komunikacyjnych-mieszkancow-bielska-bialej-i-okolic

Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców do zapoznania się z informacją Urzędu Marszałkowskiego dotyczącą opłaty za korzystanie ze środowiska. 

 
 
 

Przypominamy o zbliżającym się terminie wpłaty III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, tj. 30.09.2014 r.

Więcej informacji: http://um.szczyrk.pl/aktualnosci/item/664-informacja-dot-warunkow-sprzedazy-i-podawania-napojow-alkoholowych-oplaty-terminy-oswiadczenia

 

Uprzejmie informujemy, że Gmina Szczyrk planuje przystąpić w najbliższym czasie do realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na terenie Miasta Szczyrk obejmujących swym zakresem:

  • Przebudowę uszkodzonego korpusu drogi, odwodnienia, pobocza, nawierzchni w km 0+735 – 0+921 i 1+120 – 1+331 ulicy Wrzosowej w Szczyrku; Prace planowane są w terminie od 26 września do 31 października 2014r.
  • Odbudowę zerwanej nawierzchni asfaltowej, zniszczonego korpusu drogi, zniszczonych płyt drogowych oraz poboczy i odwodnienia ul. Jeżynowej w Szczyrku w km 0+000 – 0+200. Prace planowane są w terminie od 22 września do 15 października 2014r.
  • Odbudowę polegającą na wymianie zniszczonych płyt drogowych, odbudowę korpusu drogi, poboczy ul. Poziomkowej w Szczyrku w km 0+794 – 1+047 oraz w km 1+108 – 1+200 i odwodnienia poprzecznego i podłużnego w km 0+630 – 1+200. Prace planowane są w terminie od 1 października do 14 listopada 2014r.
  • Odbudowę nawierzchni asfaltowej, utwardzonej nawierzchni łupkowej, korpusu drogi oraz poboczy i odwodnienia ul. Skrzyczeńskiej w Szczyrku w km 0+038-0+417. Prace planowane są w terminie od 1 października do 14 listopada 2014r.

W związku z powyższym na odcinkach objętych planowanymi robotami mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym oraz pieszym, a także okresowe zamknięcia dróg.

Za wszystkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.

czwartek, 04 wrzesień 2014 12:03

16.11.2014 r. – WYBORY!!!

Napisane przez

Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zostały zarządzone na dzień 16.11.2014 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku, informuje że od 1 września 2014 r. Województwo Śląskie realizuje projekt pn.,, Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”. Celem projektu jest wzmocnienie i wsparcie rodzin, zwłaszcza wielodzietnych, zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, poprzez współpracę Samorządu Województwa Śląskiegoz gminami, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, a także z sektorem biznesu.

Więcej inforamcji na stronie: http://um.szczyrk.pl/aktualnosci/item/635-slaskie-dla-rodziny-karta-duzej-rodziny

Strona 1 z 4