Informujemy, że w dniu 18 maja 2015 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji RM.

Informujemy, że w dniu 14 maja 2015 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej RM.

czwartek, 07 maj 2015 08:50

ĆWICZENIA RENEGADE-KAPER 15/1

Napisane przezINFORMACJA

Informuję, iż w dniu 12 maja 2015 roku w godz. 6.oo – 19.oo Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenie RENEGADE – KAPER 15/1.     Jednym z elementów przedsięwzięcia jest epizod dotyczący naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej.


Podczas ćwiczenia odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania.


W ramach treningu emitowany będzie
– dźwięk modulowany trwający trzy minuty – oznaczający ogłoszenie alarmu
oraz
- dźwięk ciągły trwający trzy minuty oznaczający odwołanie alarmu.

Alarmowanie będzie miało miejsce tylko w lokalizacjach znajdujących się na trasie ewentualnego przelotu statku powietrznego.

Burmistrz Miasta
Antoni Byrdy

Informujemy, że w dniu 12 maja 2015 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku odbędzie się posiedzenie Komisji ds. zmian w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szczyrk RM.

Informujemy, że w dniu 6 maja 2015 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska RM.

Przewodniczący Rady informuje, że w dniu 28 kwietnia 2015 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku odbędzie się X SESJA RADY MIEJSKIEJ.

Informacja
Burmistrza Miasta Szczyrk

o wyznaczeniu terminu składania wniosków na nagrody i wyróżnienia sportowe w 2015 r.

dla zawodników i trenerów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym

 

   Działając na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XI/36/2011 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym

wyznaczam termin składania wniosków o przyznanienagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów do dnia 30 kwietnia 2015r.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szczyrku w zaklejonej kopercie z napisem „Burmistrz Miasta Szczyrk” z dopiskiem ”nagroda sportowa” lub „wyróżnienie sportowe”.

Niezbędny do złożenia druk wniosku można otrzymać w biurze nr 28 Urzędu Miejskiego w Szczyrku lub pobrać ze strony internetowej Miasta Szczyrk www.um.szczyrk.pl.

Załączniki:

-  Uchwała Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XI/36/2011 z dnia 31 maja 2011 r.

- Wniosek o przyznanie nagrody sportowej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczyrku informuje o terminie składania wniosków o nadania tytułu „SZCZYRKOWIANIN ROKUdo dnia 30 kwietnia 2015 r. 

Informujemy, że w dniu 22 kwietnia 2015 r. o godz. 15:15 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej RM.

Informujemy, że w dniu 7 kwietnia 2015 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji RM.