Polish Czech English French German Russian Slovak

Informujemy, że od  dnia 2 listopada 2016r. do dnia 16 listopada 2016r. trwają konsultacje społeczne projektu "Wieloletniego programu współpracy Miasta Szczyrk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017-2018".

Zachęcamy wszystkich mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 w/w ustawy do zapoznania się z projektem Programu i złożenia ewentualnych uwag na załączonym formularzu do dnia 16 listopada 2016r.

czwartek, 27 październik 2016 09:31

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu

Napisane przez

OGŁOSZENIE

W oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. poz. 1774 z 2015r. ze zm.) Burmistrz Miasta Szczyrk odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 2809/12, 2809/14, 2809/15, 2809/13, 2698/4, 2699/4, 2700/4, 2727, 2728, 2729, 2730, 2732/2 2733/2, 2734/2, 2736, 2735/2, 2737, 2738/2, 2803/2, 2812/5 obręb Szczyrk objętych księgą wieczystą BB1B/00129555/2 oraz działek nr 2698/3, 2699/3, 2700/3, 2738/1, 2803/1 obręb Szczyrk objętych księgą wieczystą BB1B/00141453/7 o łącznej powierzchni 1,8458 ha, zabudowanych budynkiem o powierzchni zabudowy 2444 m² oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 44 m2oraz działki nr 2804/4 o powierzchni 0,2683 ha, obręb Szczyrk, stanowiącej własność Skarbu Państwa objętej księgą wieczysta BB1B/00080100/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Bielsku-Białej oraz udziału Skarbu Państwa w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2809/8 o powierzchni 0,0080 ha obręb Szczyrk w wysokości udziału 160/17920 cz. objętej księgą wieczysta BB1B/00111758/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Bielsku-Białej.

Przetarg miał odbyć się w dniu 28 października 2016r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyrku ul. Beskidzka 4, sala nr 31.

Przyczyną odwołania przetargu jest podanie w ogłoszeniu o przetargu niepełnej informacji dotyczącej ceny wywoławczej.

Treść informacji w załączniku...

czwartek, 13 październik 2016 11:47

Informacja o jakości powietrza 13.10.2016 r.

Napisane przez

Treść informacji w załączniku ...

Treść w załączniku...

Treść w załączniku ...

poniedziałek, 10 październik 2016 10:54

Informacja o jakości powietrza 10.10.2016 r.

Napisane przez

Treść w załączniku

NFORMACJA DLA RODZICÓW

Urząd Miejski w Szczyrku informuje jak uzyskać pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2016/2017. W załączeniu przestawiamy zasady i kryteria przyznania pomocy. Druki wniosków o przyznanie stypendium dostepne są w Urzędzie Miejskim w Szczyrku oraz na stronie internetowej www.um.szczyrk.pl/oświata. Dodatkowe informacje o pomocy materialnej dla uczniów można uzyskać w biurze nr 28, Urzędu Miejskiego w Szczyrku, ul. Beskidzka 4 lub pod numerem telefonu 033 829 50 22.  Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy składać w terminie od 1 do 15 września 2016r.

 

poniedziałek, 12 wrzesień 2016 13:06

Informacja o jakości powietrza 12.09.2016 r.

Napisane przez

Treść w załączniku...

 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki